REWORK DÍLŮ

Jedná se o specifickou službu, kterou může zajistit naše dobře vybavená a flexibilní konstrukce s dílnou. Požadavek na řešení může přijít jak z výrobní linky, kde je velký tlak na čas, tak i z termínově delších příprav výroby.

Případné úpravy a opravy dílů můžeme na námi navržených a vyrobených přípravcích provést buď u nás vlastními silami, nebo si je provádí zákazník sám.