KONSTRUKČNÍ PRÁCE

K práci využíváme program SOLIDWORKS a SOLIDCAM. Navrhujeme a vyrábíme jednoúčelové stroje, formy a nástroje. Poskytujeme konzultace a poradenství nebo navrhujeme různá řešení. Velkou výhodou je úzké propojení s výrobou. Konstruktér může některé složitější a netypické součásti navrhovaného stroje konzultovat přímo ve výrobě, což zajišťuje hladký průběh realizace a umožňuje vznik inovací a originálních postupů. Dokážeme zajistit kompletní produkční cyklus, tedy od návrhu řešení jednoduchých i složitějších strojů až k jejich realizaci a uvedení do provozu. Po celou dobu je konstruktér přímo odpovědný za funkčnost.

Přijímáme i 3D modely ke konzultaci či přepracování.