VÝROBA STŘIŽNÝCH A LISOVACÍCH NÁSTROJŮ

Vyrábíme střižné nástroje pro tváření za studena pro různé typy technologických postupů, jako například stříhání s přidržovačem. s nátlačnou hranou, bez vůle, reversní stříhání apod. Pro tyto operace dodáváme rovnoběžné, skloněné, kotoučové nože a nože na profily a tyče. Dále vyrábíme lisovací nástroje nebo jejich součásti dle zadání zákazníka. Jsme schopni postarat se i o servisní zásahy a opravy.