VÝROBA STŘIŽNÝCH A LISOVACÍCH NÁSTROJŮ

Vyrábíme menší ohybové, střižné a lisovací nástroje. Velmi často pro vlastní využití, kdy má zákazník požadavek na dodání malé serie dílů (např. 100 – 500 kusů). A tyto díly nejdou vyrobit jinak, než právě s využitím ohýbacích, střižných a lisovacích nástrojů.